• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Servisiranje i atestiranje pneumatskih splavi za spašavanje

Posjedujemo odobrenje za servisiranje samonapuhavajućih splavi za spašavanje i to:

  • RFD
  • DSB/AUTOFLUG/VEB-TEXTIL
  • PLASTIMO
  • LIFEGUARD
  • AVON
  • BOMBARD
  • ZODIAC leasure

U stanici za servisiranje vrši se servisiranje samonapuhavajućih splavi prema IMO rezoluciji A.761(18) odobrene od HRB, BV, LR, ABS, GL, DNV, RINA,HRS i RMRS a odobrenja se kontinuirano obnavljaju. Uz servis splavi, vrši se popravak i bojenje kontejnera i servisiranje i ispitivanje hidrostatskih uredaja za otpuštanje splavi,samonapuhavajućih prsluka i plutača i ostale brodske sigurnosne opreme.