• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Servisiranje i atestiranje brodica za spašavanje i brodica za prikupljanje

Vršimo godišnje i petogodišnje inspekcije i servise brodica za spašavanje, brodica za prikupljanje i pripadajuće opreme prema SOLAS pravilima Msc. circ. 1206.

Klijentima možemo ponuditi slijedeće servise:

  • Godišnju inspekciju i servis brodica za spašavanje i pripadajuće opreme
  • Petogodišnju inspekciju i servis brodica za spašavanje i pripadajuće opreme
  • Dinamički test kočnica vitla (godišnji i petogodišnji - test opterećenja sa 110%)
  • Godišnju i petogodišnju inspekciju i servis brodica za prikupljanje