• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Servisiranje i atestiranje svih vrsta posuda pod tlakom sa pripadajućim armaturama

Uz odobrenje OPT agencije vršimo ispitivanje: 

  • posuda za tehničke plinove - O2, N2, CO2, zrak, halon,  propan-butan, itd.
  • stabilnih sustava boca CO2, N2
  • banki zraka kompresorskih stanica, posude prijevoznih kompresora te pripadajuće armature
  • cjevovoda visokog tlaka sa pripadajućom armaturom kao i niskotlačnih cjevovoda