• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Kemijska analiza pjenila i pjene za gašenje požara na brodovima

Posjedujemo odobrenje HRB-a za periodično ispitivanje svih vrsta pjenila za gašenje požara na brodovima:

- analiza pjenila po sistemu ISO 7203 - ispituju se slijedeći parametri:

  • 25% drenaža
  • ekspanzija
  • pH vrijednost
  • viskozitet
  • gustoća
  • sedimentacija