• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Servisiranje i umjeravanje manometara

Umjeravanje svih vrsta manometara te izdavanje uvjerenja i markice sa datumom umjeravanja.

Republika Hrvatska - Državni zavod za mjeriteljstvo

Klasa: UP/I-960-03/03-05/26

UR Br.: 558-03/11-05-2

18.07.2005.