• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Ispitivanje sigurnosnih ventila

Vršimo ispitivanja sigurnosnih ventila u području od 1.4 do 187.5 bara.

Za ispitivanje sigurnosnih ventila posjedujemo akreditaciju Hrvatske akreditacijske agencije.