• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Ispitivanje i servisiranje vatrogasnih uređaja i aparata

Naši djelatnici imaju položene stručne ispite pred povjerenstvom MUP-a za održavanje vatrogasnih aparata i sustava za dojavu i gašenje požara. Isto tako imamo odobrenja svih većih brodskih registara za održavanje vatrogasne opreme na brodovima.