• slide1.jpg
  • slide2.jpg

Prodaja prijenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata i dišne opreme

Prodajni asortiman ANTIPIROS-a uključuje i: 

  • vatrogasne aparate na prah od 1 kg do 100 kg (1, 2, 3, 6, 9, 12, 25, 100 kg)
  • vatrogasne aparate na pjenu od 9 lit. do 140 lit. (9, 25, 50, 140 lit.)
  • vatrogasne aparate na plin CO2 od 5 kg do 30 kg (5, 10, 30 kg)
  • vatrogasne aparate za brodove kao gore navedeni sa MED oznakom (Marine European Directive)
  • dišne aparate komplet s maskom proizvođača Ðuro Ðaković, Draëger itd.
  • dišne aparate za bijeg u nuždi