• slide1.jpg
 • slide2.jpg

Informativne oznake

Prodaja grafičkih materijala za sitotisak i folije za kompjutersko izrezivanje.
Izrađujemo sve slikovne i pisane informativne oznake,sukladno s hrvatskim normama,IMO i ISO standardima.Posjedujemo tipno odobrenje Hrvatskog registra brodova za fotoluminiscentnu foliju i potvrdu o odobrenju proizvođača. Znakovi se izrađuju na slijedećim materijalima:

 • samoljepljiva PVC folija
 • kruti PVC (2 mm)
 • fotoluminiscentna samoljepljiva folija(Permalight)
 • kruta fotoluminiscentna plastika (1-1,5 mm)
  Na zahtjev kupaca izrađujemo slikovne i pisane oznake u različitim veličinama, na različitim materijalima te na bilo kojem jeziku i pismu. 

Izrada simbola sigurnosti te svih slikovnih i pisanih informativnih oznaka.
Izrađujemo ISO simbole za protupožarni plan i ISOSOLAS simbole za brodove, sukladno s hrvatskim normama i ISO standardima. Znakovi se izrađuju na slijedećim materijalima:

 • fotoluminiscentna samoljepljiva folija
 • kruta fotoluminiscentna plastika (1-1,5 mm)
  Na zahtjev kupca izrađujemo ISO simbole u različitim veličinama, na različitim materijalima, te na bilo kojem jeziku i pismu. 

Katalog - Info oznake